B&B Group

B&B Group

Ponúkané služby:
 • servisné služby
 • olejové hospodárstvo
 • mazacie systémy
 • preprava nákladu
 • požičovňa strojov a náradia
 • kovovýroba
 • zváračské a zámočnícke práce
 • vedenie účtovníctva
 
Servisné služby
Servisné služby sú zamerané na kontrolu, údržbu, opravu a starostlivosť o priemyselné (výrobné) stroje.
 
Olejové hospodárstvo
 • motocyklové oleje
 • automobilové oleje
 • priemyselné oleje
 
Centrálne mazacie systémy
Zariadenia, ktorých úlohou je rozdeliť jeden prúd maziva ku všetkým miestam, kde sa vyskytuje nežiadúce trenie v presne stanovenom množstve a v presne stanovenom čase.
 
rozdelenie centrálnych mazacích systémov podľa druhu maziva, s ktorým pracujú:
 • CMS pre oleje
 • CMS pre tuky
 
podľa typu zariadenia pre rozdelenie prietoku a spôsobu mazania:
 • Jednopotrubné systémy
 • Dvojpotrubné systémy
 • Progresívne systémy
 • Obehové systémy
 • Hydrostatické mazanie
 • Mazanie Olej - Vzduch
 • Mazanie pomocou tlakového vzduchu
 
Základne výhody centrálnych mazacích systémov
 • zvýšenie produktivity (dlhšia životnosť stroja, automatické mazanie stroja za chodu, redukuje dobu odstávok),
 • klesajú náklady na opravy a kontroly vzhľadom k presnému dodržaniu optimálnych prevádzkových stavov obzvlášť u vysoko zaťažených ložísk,
 • spoľahlivé zásobovanie i ťažko prístupných miest, žiadne mazané miesto nemôže byť opomenuté, vylúčenie vniknutia nečistôt do mazaného miesta počas mazania,
 • klesá opotrebenie vďaka pravidelnému a automatickému mazaniu počas rozbehov, keď je zvýšená potreba mazania a taktiež vďaka presnému dávkovaniu v krátkych intervaloch (nedochádza k nedomazaniu alebo premazaniu),
 • zvýšenie životnosti ložísk vďaka pravidelnému obnovovaniu mazivového filmu,
 • CMS systémy sú prakticky bezúdržbové, údržba pozostáva väčšinou len z plnenia zásobníkov maziva a príležitostnej kontroly mazaných miest,
 • optimálne mazanie znižuje trenie a umožňuje optimálnu spotrebu,
 • zvýšená prevádzková pohotovosť (spolu so spustením stroja sa automaticky spustí i CMS),
 • značná úspora maziva oproti ručnému mazaniu vďaka dávkovaniu, ktoré presne zodpovedá potrebe mazaného miesta,
 • šetrnosť k životnému prostrediu vďaka minimalizácii množstva maziva,
 • bezpečnosť práce + hygiena.
 
Preprava nákladu
 • nakladacie práce
 • výkopové práce
 • odhŕňacie práce 
Požičovňa strojov a náradia
 
 • búracie kladivo 25 kg
 • reťazová píla Stihl
 • elektrocentrála 4 kW
 • wap 180 bar
 • kosačka Husquarna LT 151 + výklopný vozík
 • V3S-fekal
 • HON 036
 • detský motocykel ™ 50
 
Zváračské a zámočnícke práce
 • výroba konštrukcií
 • výroba prístreškov
 
Kovovýroba
 • sústruženie
 • vŕtanie
 • frézovanie
 
Vedenie účtovníctva
Jednoduché účtovníctvo
 • spracovanie a vedenie peňažného denníka
 • spracovanie bankových a pokladničných dokladov
 • vedenie pohľadávok a záväzkov
 • evidencia majetku (DHIM, HIM, odpisy)
 • evidencia DPH a spracovanie daňových priznaní DPH
 • účtovná uzávierka
 • spracovanie daňových priznaní k dani z príjmu FO a príslušných dokladov